Predstavljanje svih zbornika

26.11.2015.

U prostorijama Hrvatskoga slova u organizaciji je Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu i Hrvatskoga slova 26. studenoga 2015. održano predstavljanje 18 neretvanskih zbornika u čijemu je imenu sadržan pridjev neretvanski.

Prvo je 1993. objavljen u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Metkoviću objavljen Hrvatski neretvanski zbornik, čijim je glavnim urednikom bio Vladimir Pavlović.
Od 2006. izišlo je 10 zbornika s Neretvanskih književnih, znanstvenih kulturnih susreta, a od 2009. objavljeno je 7 brojeva Hrvatskoga neretvanskog zbornika u izdanju Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu.

Predstavljanje je neretvanskih zbornika bilo uvodom u 10. obljetnicu djelovanja Društva, u godinu (2016.) u kojoj će biti objavljen 20. zbornik u čijemu je naslovu sadržan pridjev neretvanski te u kojoj će se navršiti 20. godišnjica smrti Vladimira Pavlovića, hrvatskoga književnika i prvoga urednika jednoga od neretvanskih zbornika.
Ukupno je u dosad izdanih 18 zbornika objavljeno 5614 stranica o Neretvanima i Neretvi.

Predstavljanje je vodio književnik Stjepan Šešelj, koji je sudjelovao u nastanku svih 18 zbornika.

Predsjednik Društva Luka Vlahović podsjetio je na to da je zamisao o osnutku neretvanske zavičajne udruge začeta još 1968., a u punini ostvarena 2006. Istaknuo je kako je Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu jedina zavičajna udruga koja redovito svake godine izdaje zbornik.

Novinar, publicist i književni kritičar Mate Kovačević osvrnuo se na geostrateški položaj Neretve od razdoblja Crvene Hrvatske, postupnoga njezina kopnjenja do današnjega vremena kad se naš zavičaj našao u rascijepu između zapadnoeuropskoga i američkoga te ruskoga utjecajnog područja. Izrazio je i zabrinutost zbog neprepoznavanja važnosti položaja Dubrovačko-neretvanske županije od strane mjesnih političara i hrvatskih državnika.

Jezikoslovac Domagoj Vidović posebno se pak osvrnuo na utjecaj iskrivljene povijesne slike o Neretvanima koje se smatralo gusarima iako su se zapravo samo branili od mletačkih posezanja. Kako od velikih govorancija i slušanja istih čovjek ogladni, okupljeni su pozvani na prigodni domjenak nakon kojega su najorniji i zapjevali.