Poziv na Skupštinu

01.07.2015.

Pozivamo vas na VI.  redovitu  skupštinu Društva Neretvana i prijatelja Neretve  koja će se održati  10. srpnja 2015. (petak)  s početkom u 19 sati  u prostorijama društva, Prosenikova 11 u Zagrebu.

DNEVNI RED:

1.Otvaranje Skupštine,izbor zapisničara i  dva ovjerovitelja zapisnika
2.Utvrđivanje dnevnog reda
3.Izvješće o radu Društva  Neretvana   između  V.  i VI.  skupštine Društva     Neretvana
4.Financijsko izvješće –završni račun za 2014.
5.Izvješće Nadzornog odbora za 2014.
6.Rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje
7.Donošenje financijskog plana za 2015.
8.Donošenje odluke o promjeni Statuta Društva Neretvana.
9.Donošenje odluke o izboru likvidatora Društva Neretvana
10.Zaključak Skupštine

Predsjednik Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu

Luka Vlahović